KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI - UYUŞTURUCUDAN KURTULMAK İSTER MİSİNİZ?
services

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Aydınlatma Metni

Değerli Müşterimiz, 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 1001DEVA.COM olarak, akıllı cihazınıza indireceğiniz 1001DEVA.COM isimli mobil uygulamalarımız (“Mobil Uygulamalar”) üzerinden üyelik hesabı oluşturmanız, ürünlerimizi İnternet Siteleri’miz, Mobil Uygulamalar’ımız yahut satış yaptığımız diğer çevrim içi kanallardan (“Pazar Yerleri”) satın almanız, alışverişinizle ilgili sipariş, teslimat ve iade süreçlerinin yürütülmesi ile bunlarla bağlantılı olarak gerçekleştirdiğiniz diğer işlemler kapsamında tarafımızca işlenecek kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 

1001DEVA olarak, yürüttüğümüz ve aşağıda detaylı olarak açıkladığımız kişisel veri işleme süreçlerimizde, bu süreçlerin yürütülmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle, bizimle iletişime geçtiğinizde, özellikle gerekli görmediğiniz sürece özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık, cinsel hayat, biyometrik ve genetik bilgilerinizi, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlarınıza dair bilgileriniz, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğiniz, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgileriniz) paylaşmamanızı rica ederiz.

1.       Kişisel verilerinizi toplama yöntemlerimiz, işlediğimiz kişisel verileriniz, işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebepler nelerdir?

ÜYELİK SÜREÇLERİ

Üyelik hesabı oluşturma süreci: Kişisel verilerinizin 1001DEVA.COM İnternet Siteleri’miz veya Mobil Uygulamalar’ımız üzerinden üyelik formunu doldurmanız yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (üyelik sözleşmesinde yer alan bilgiler)  ve İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (parola bilgisi) talebinize istinaden İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar üzerinden üyelik hesabı oluşturulması, üyelik işlemlerinin tamamlanması ve üyelere bilgilendirme yapılması için mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal  ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyor ve işliyoruz. 

Hesap bilgileri düzenleme formu süreci: Kişisel verilerinizin üyelik hesabınızı oluşturmanızı takiben herhangi bir zamanda, İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar’ımızda bulunan hesap bilgileri alanı üzerinden bilgilerinizi girmeniz/güncellemeniz yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, teslimat adresi, fatura adresi) ve İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (parola bilgisi) İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar üzerindeki sipariş ve sonrasındaki süreçler için hesap bilgilerinin güncellenmesi ve güncel bilgiler doğrultusunda üyelere bilgilendirme yapılması için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz. 

SİPARİŞ SÜREÇLERİ VE İADE SÜREÇLERİ

Sipariş süreçleri: Kişisel verilerinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar üzerinden bilgilerinizi girmeniz, sipariş sırasında güncel adres bilgilerinizi girmeniz, İnternet Siteleri üzerinde bulunan canlı destek bölümü bölümünde bulunan formu kullanarak veya e-posta yoluyla Şirket’imizle iletişim kurmanız yahut Pazar Yerleri’nden ürünlerimizi satın almanız halinde bu bilgilerin Pazar Yerleri tarafından Şirket’imize aktarılması yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, iş adresi, ev adresi, teslimat adresi, fatura adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş bilgileri, talep/şikayet bilgisi, İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar kullanım/event detayları) ve Diğer Bilgilerinizi (beden ölçüsü bilgileri, yaş bilgisi) sipariş süreçlerinizin yürütülmesi, sipariş oluşturulması ve bu sipariş oluşturabilmesi için gerekiyorsa üyelik oluşturulması, sipariş gönderimi, teslimat ve faturalandırma işlemlerinin yürütülmesi, siparişinizin teslim edilebilmesi ve fatura düzenlenmesi esnasında güncel adres bilgisinin işlenmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,  mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, , iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  ile “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

İade süreçleri: Kişisel verilerinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar üzerinden bilgilerinizi girmeniz ve pazar yeri platformları üzerinden paylaştığınız bilgilerin Şirket’imize aktarılması yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, imza), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, teslimat adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş bilgisi, talep/şikayet bilgisi, ürün bilgisi) ve Finans Bilgilerinizi (IBAN bilgisi (ödeme havale ile yapılmışsa))  iade süreçlerinin yürütülmesi, iade işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve iade işlemlerine ilişkin geri ödemelerin yapılması kapsamında mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz. 

MUHASEBE VE FİNANS SÜREÇLERİ

Faturalandırma süreçleri: Kişisel verilerinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar üzerinden bilgilerinizi girmeniz yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, iş adresi, ikametgâh adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, ödeme yöntemleri (nakit, kredi kartı, havale veya online alışveriş kredisi), ödeme detayları (taksit bilgileri)) ve Finans Bilgilerinizi (IBAN bilgisi) alışverişleriniz kapsamında e-fatura süreçlerini yürütülmesi ve Pazar Yerleri’nden ürünlerimizi satın almanız halinde ürün tesliminin gecikmesi nedeniyle kesilen cezai faturalarının kontrolünün sağlanması kapsamında mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyoruz ve işliyoruz. 

 

Ürün kârlılığı raporlama süreçleri: Kişisel verilerinizin önceki siparişleriniz kapsamında topladığımız Şirket’imizin muhasebe sistemlerinde mevcut verilerden elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı) ve Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş verilen platform, ödeme yöntemi, tercih edilen kargo firması) satın alınan ürünlere ilişkin satış istatistiklerinin kontrol edilmesi ile verimliliğin ve tedarik süreçlerinin yönetilmesi kapsamında mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amaçlarıyla ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

 

İLETİŞİM SÜREÇLERİ

Talep ve şikayet süreçleri (Bize ulaşın (iletişim formu)/canlı destek süreçleri/ E-posta, telefon/ Müşteri Destek Hattı/ Pazar Yerleri’ne iletilen talep ve şikayetler): Kişisel verilerinizin, e-posta, telefon, İnternet Siteleri üzerinde bulunan canlı destek bölümü veya canlı destek bölümünde bulunan formu kullanarak Şirket’imizle iletişim kurmanız, Pazar Yerleri üzerinden talep ve şikayetlerinizi iletmeniz yahut iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle paylaşmış olduğunuz bilgilerin Şirket’imize aktarılması yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, teslimat adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş bilgisi, mesaj konusu, mesaj konu başlığı, mesaj içeriği, talep/şikâyet bilgisi, fatura, dekont), İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, internet sitesi ziyaretçi bilgileri (bilgisayar işletim sistemi bilgisi, kullanılan tarayıcı bilgisi), log kayıtları) ve Diğer Bilgilerinizi (beden ölçüsü bilgileri, spor tecrübesi bilgileri, yaş bilgisi) siparişleriniz, ödeme süreçleri, ürünlerimiz veya diğer konulara ilişkin talep, şikâyet ve geri bildirimlerinizin alınması, incelenmesi ve sonucu ile ilgili tarafınıza bilgi verilmesi kapsamında, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, mal  ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ile talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak; Sağlık Bilgilerinizi (soru, talep ve şikayetleriniz kapsamında tarafınızca iletilen sağlık bilgileri) tarafımıza ilettiğiniz soru, talep ve şikayetlerin alınması, takip edilmesi ve çözümlenmesi kapsamında talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi ile mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “açık rıza” vermeniz halinde topluyor ve işliyoruz.

Ticari iletişim süreçleri: Kişisel verilerinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar üzerinden bilgilerinizi girmeniz yoluyla elde edilmesi suretiyle, İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası) genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, anketler, pazarlama faaliyetleri kapsamında sizinle ticari iletişim (İnternet Siteleri, Mobil Uygulamalar veya diğer kanallar üzerinden anlık bildirim, push bildirimi ve izin vermeniz halinde e-posta, SMS veya arama yöntemleri ile) kurulması, belirli bir süre ile alışveriş yapmamış olmanız halinde tarafınızdan geri bildirim alınması için sizinle iletişime geçilmesi, sizlere hediye ürün  gönderilmesi ve hediye ürüne ilişkin geri bildirimlerinizin alınması ile e-bülten aboneliği süreçlerinin yürütülmesi kapsamında firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak; “açık rıza” vermeniz halinde, Kimlik Bilgilerinizi (Token ID bilgisi), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası) ve Hukuki İşlem Bilgilerinizi (onayın kaynağı, onayın ne şekilde alındığı, ticari iletişim onay/ret bilgisi, onay tarihi ve saati, iletişim yöntemi (SMS, arama, e-posta)) ticari iletişim izni süreçlerinin yasal yükümlülüklerimize uygun olarak yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla topluyor ve işliyoruz.

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SÜREÇLERİ

Ürün yorum ve değerlendirme süreçleri: Kişisel verilerinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar üzerinden satışa sunulan mal ve hizmetleri satın almanızı takiben satın aldığınız mal veya hizmete ayrılmış alanda herkese açık olarak yorum ya da değerlendirme yapmanız yoluyla elde edilmesi suretiyle, Müşteri İşlem Bilgilerinizi (değerlendirme puanı, başlık, yorum metni, yorum/değerlendirme tarihi) ürünler hakkındaki geri bildirimlerinizin toplanması, değerlendirilmesi ve tedarikçilerimize ürünlerle ilgili geri bildirim verilmesi kapsamında müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve  “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak; Kimlik  Bilgilerinizi (ad, soyadı), İletişim Bilgilerinizi (telefon numarası) ve Müşteri İşlem Bilgilerinizi (değerlendirme puanı, başlık, yorum metni, yorum/değerlendirme tarihi)  yaptığınız yorumların yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığının değerlendirilmesi ve yorumunuzun yürürlükteki mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle yayınlanmamasına karar verilir ise buna ilişkin olarak tarafınıza bilgi vermek üzere sizinle iletişime geçilmesi  kapsamında faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak; ve Kimlik Bilgilerinizin (ad, soyadı) herkese açık şekilde paylaşılmasına izin vermeniz halinde, bilgilerinizin yorumlarda gösterilmesi amacıyla “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak topluyor ve işliyoruz.

Ödül Programı süreçleri: Kişisel verilerinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar üzerinden bilgilerinizi girmeniz yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi), Pazarlama Bilgilerinizi (sipariş bilgisi, sipariş tarihi, sadakat üyelik puanları (kazanılan/bekleyen), puan kazanma tarihi, sadakat üyelik seviyesi (gold, bronze, VIP), sonraki seviye için kalan puan, hak kazanılan indirim oranı) Şirket’imizin üyelik programlarından yararlanabilmeniz, alışverişleriniz doğrultusunda puan kazanmanız ve bu puanlar doğrultusunda tarafınıza indirim tanımlanması kapsamında firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla  ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz. 

Pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları süreçleri: Kişisel verilerinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar’a bilgilerinizi girmeniz, İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar’daki hareketlerin, işlemlerin, davranışların İnternet Siteleri veya Mobil uygulama tarafından otomatik olarak kaydedilmesi veya mağazalarımızdan alışveriş yapmanız yoluyla elde edilmesi suretiyle Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası), Pazarlama Bilgilerinizi (İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar kullanım/event detayları, elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım/aksiyonlar, sipariş bilgisi, geçmiş alışveriş bilgileri, favorilerim, son incelenen ürünler, takip ettiklerim, karşılaştırma listesine eklenen ürünler, puanlarım (kazanılan/bekleyen puanlar) anketlere verilen cevaplar) ve Diğer Bilgilerinizi (beden ölçüsü, spor tecrübesi bilgileri) genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonların oluşturulması ve sağlanması, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi kapsamında firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla “açık rıza” vermeniz halinde topluyor ve işliyoruz.

HUKUKİ SÜREÇLER

Dava süreçleri: Kişisel verilerinizin mahkemeler, icra müdürlükleri, noterlikler, kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri yerlerden gönderilen tebligatların posta yoluyla ve UETS aracılığıyla tebliğ alınması veya Şirket’imizin sistemlerinde mevcut bilgilerden elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası, adres), Finans Bilgilerinizi (banka hesap bilgileri, IBAN bilgisi), İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (IP adresi bilgileri, log kayıtları), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (dava dosyası bilgileri, icra dosyası bilgileri, arabuluculuk dosyası bilgileri, dava /icra dosyasına konu talep bilgisi) ve Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizi (fotoğraf, video kayıtları, ses kayıtları (çağrı merkezi)) Şirket’imiz lehine ve aleyhine açılan davaların takibi, davalarda delil olarak kullanılması, yetkili kurumlar önünde savunma ve cevap haklarımızın kullanılabilmesi ve davaların raporlanması kapsamında faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

Mahkemeler, icra müdürlükleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile yazışma süreçleri:  Kişisel verilerinizin mahkemeler, icra müdürlükleri, noterlikler, kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri yerlerden gönderilen tebligatların posta, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, UETS veya Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden tebliğ alınması yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası), İletişim Bilgilerinizi (adres) ve Finans Bilgilerinizi (kredi kartı ekstresi, kredi kartı son kullanma tarihi, banka hesap bilgileri, borç bilgisi) mahkemelerden, icra müdürlüklerinden veya kamu kurumlarından gelen müzekkerelere cevap verilmesi kapsamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

Aydınlatma ve rıza süreçleri: Kişisel verilerinizin İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalar üzerinden bilgilerinizi girmeniz yoluyla elde edilmesi suretiyle, Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (gerekli ise kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza verip vermediğinizin bilgisi) ve İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (log kayıtları), kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin olarak, (varsa) açık rızanıza  dayalı olarak gerçekleştirilebilecek kişisel veri işleme faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmeyeceğinin tespit edilmesi, sizden aldığımız belge ve kayıtların muhafaza edilebilmesi, yetkili kurumlar önünde savunma ve cevap haklarımızın kullanılabilmesi, Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için bu belgelerin saklanması amaçlarıyla ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyor ve işliyoruz. 

2.       Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz?

·         Tedarikçiler ve İş Ortakları: Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza, doğum tarihi, cinsiyet), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, iş adresi, ev adresi, ikametgâh adresi, teslimat adresi, fatura adresi), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş bilgisi, ürün bilgisi, mesaj konusu, mesaj konu başlığı, mesaj içeriği, talep/şikâyet bilgisi, ödeme yöntemleri (nakit, kredi kartı  havale veya online alışveriş kredisi), ödeme detayları (taksit bilgileri), sipariş verilen platform, ödeme yöntemi, tercih edilen kargo firması, değerlendirme puanı, başlık, yorum metni, yorum/değerlendirme tarihi),Finans Bilgilerinizi (IBAN bilgisi,  kredi kartı ekstresi, kredi kartı son kullanma tarihi, banka hesap bilgileri, borç bilgisi), İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (parola bilgisi), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (dava dosyası bilgileri, icra dosyası bilgileri, arabuluculuk dosyası bilgileri, dava /icra dosyasına konu talep bilgisi, üyelik sözleşmesinde yer alan bilgiler, ticari iletişim onay/ret bilgisi, onayın kaynağı, onayın ne şekilde alındığı, ticari iletişim onay/ret bilgisi, onay tarihi ve saati, iletişim yöntemi (SMS, arama, e-posta)) ve Pazarlama Bilgilerinizi (İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar kullanım/event detayları, geçmiş alışveriş bilgileri,  sadakat üyelik puanlarım (kazanılan/bekleyen puanlar) sadakat üyelik seviyesi (gold, bronze, VIP)),  bilişim teknolojileri hizmetleri, pazarlama/reklam, iletişim ve müşteri memnuniyetine yönelik hizmetler, kargo ve taşımacılık hizmetleri ya da belirli bir meslek veya alanda uzmanlık gerektiren danışmanlık konularında ürün, hizmet ve danışmanlık desteği almak amacıyla (teknik bakım, destek ve denetim hizmeti alınması, e-fatura süreçlerine ilişkin teknik destek ve hosting konusunda hizmet alınması, pazarlama faaliyetlerine ilişkin teknik destek ve otomasyon hizmeti alınması, veri tabanına ilişkin danışmanlık hizmeti alınması, Mobil Uygulamalar’ımız için analitik platform hizmeti alınması, sanal makinelerin monitör edilmesine ilişkin hizmet alınması, sanal sunucu hizmeti alınması, bilgi teknolojileri hizmetleri alınması, üretim ve stok takibi hizmeti alınması, Şirket kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan yönetim sistemlerinin banka ile entegrasyonunun sağlanması konusunda hizmet alınması; müşteri iletişim süreçlerinin yönetilmesine ilişkin hizmet alınması, ticari elektronik ileti onaylarının İleti Yönetim Sistemine kaydedilmesi konusunda entegrasyon hizmeti alınması, müşteri memnuniyeti uygulaması hizmeti alınması, müşteri hizmetleri yönetimi uygulaması hizmeti alınması; rota optimizasyon hizmeti alınması, kargo hizmeti alınması; motorlu kurye hizmeti alınması, kapıda ödeme hizmeti alınması; hukuki ve mali danışmanlık hizmeti veren firmalar, avukatlar, muhasebeci/mali müşavirlerden danışmanlık hizmeti alınması,  bağımsız denetim hizmeti alınması, muhasebe sistemi süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmeti alınması) Şirket’imizin yurt içinde bulunan tedarikçileri, iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak,

·         Herkese Açık: Müşteri İşlem Bilgilerinizi (değerlendirme puanı, başlık, yorum metni, yorum/değerlendirme tarihi) satın almış olduğunuz mal ve hizmetlere ilişkin olarak yorum veya değerlendirme yapmanız halinde alenileştirme amacınıza uygun olarak ürünler hakkındaki geri bildirimlerinizin toplanması ve değerlendirilmesi kapsamında müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar’ımız üzerinden ilgili mal veya hizmete ayrılmış alanda herkese açık olarak “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebine dayanarak,

·         Yetkili Kurum ve Kuruluşlar: Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası, adres), İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (IP adresi bilgileri, log kayıtları), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (dava dosyası bilgileri, icra dosyası bilgileri, arabuluculuk dosyası bilgileri, dava /icra dosyasına konu talep bilgisi, gerekli ise kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza verip vermediğinizin bilgisi) ve Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizi (fotoğraf, video kayıtları, ses kayıtları (çağrı merkezi)) ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen diğer kişisel verilerinizi  yasal bildirim, beyan ve denetim yükümlülüklerini ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, adli/resmi yazışmaların yapılabilmesi, hukuki uyuşmazlıkların yürütülmesi ve dava ve cevap hakları başta olmak üzere yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, tüketici hakem heyetleri, mahkemeler, savcılıklar, kolluk kuvvetleri ve diğer adli/idari makamlara, ayrıca yasal yükümlülüklerimiz kapsamında “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak,

·         İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası) ve Hukuki İşlem Bilgilerinizi (onayın kaynağı, onayın ne şekilde alındığı, ticari iletişim onay/ret bilgisi, onay tarihi ve saati, iletişim yöntemi (SMS, arama, e-posta)) yasal yükümlülüklerimiz kapsamında ticari iletişime ilişkin kayıtları “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak,

·         Kimlik Bilgilerinizi (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza), İletişim Bilgilerinizi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, adres), Müşteri İşlem Bilgilerinizi (sipariş numarası, sipariş bilgisi, talep/şikâyet bilgisi), Finans Bilgilerinizi (banka hesap bilgileri, IBAN bilgisi, kredi kartı ekstresi, kredi kartı son kullanma tarihi, borç bilgisi), İşlem Güvenliği Bilgilerinizi (IP adresi bilgileri, log kayıtları), Hukuki İşlem Bilgilerinizi (dava dosyası bilgileri, icra dosyası bilgileri, arabuluculuk dosyası bilgileri, dava/icra dosyasına konu talep bilgisi) ve Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizi (fotoğraf, video kayıtları, ses kayıtları (çağrı merkezi)) bakım, destek ve denetim hizmetlerinin alınması amacıyla grup şirketlerimize  “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak

Ayrıca vereceğiniz açık rızaya bağlı olarak,

·         Kimlik Bilgileriniz (ad, soyadı) satın almış olduğunuz mal ve hizmetlere ilişkin olarak yorum veya değerlendirme yapmanız halinde alenileştirme amacınıza uygun olarak firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar’ımız üzerinden ilgili mal veya hizmete ayrılmış alanda herkese açık olarak aktarmaktayız. 

3.       Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin Şirket’imize başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı, aşağıda sayılan yöntemlerden herhangi birini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz:

Başvurunuzun, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.